Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Κερασσούντος 44,
Τ.Κ:15771
Αθήνα

Τηλέφωνο: 6980982621

emailinfo@quaestor.gr

Αποκλειστική διάθεση βιβλίων
Εκδόσεις "Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος"
Σταδίου 5, Αθήνα 105 62
2103225011