Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία Quaestor δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων
  • Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων από την παραγωγή και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού,
  • Παραγωγή ψηφιακού υλικού και μετατροπή πνευματικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
  • Παραγωγή υλικών φορέων ήχου και εικόνας,
  • Έκδοση ψηφιακών βιβλίων, e-books
  • Δημιουργία ιστοσελίδων,
  • Παραγωγή και εμπορίου λογισμικού πάσης φύσεως,
  • Παραγωγή μελετών κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στον τομέα της οικονομίας και της εκπαίδευσης,
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.