Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, όπως αυτό γίνεται κατανοητό σήμερα, συντάραξε την παγκόσμια οικονομία το 2009. Είναι πολυδιάστατο και διαχρονικό. Αφορά μία ολόκληρη κοινωνία 11 εκατομ. ανθρώπων (και κατ’ επέκταση την παγκόσμια οικονομία) σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής τους και έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και σε παρεμφερή ή διαφορετική έκδοση σε πάρα πολλές οικονομίες στον κόσμο.

Σήμερα όμως οι κοινωνικές επιστήμες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Συνεπώς και τα βασικά συστατικά του προβλήματος (γέννησή του και επαναληπτικότητα, λειτουργικότητα και επιπτώσεις), μπορούν να αναλυθούν και να αποκαλύψουν τη φύση του άρα και να προδιαγράψουν τις τακτικές διαχείρισής του.

 

Συγγραφέας

Παναγιώτης Ε. Πετράκης | Καθηγητής Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ τα έτη 1998-2002 και 2009-2020. Από το 2001 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.