Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ως Απαιτούμενη Παρέμβαση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Θεωρία, Μεθοδολογία και Εφαρμογή

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ως Απαιτούμενη Παρέμβαση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Θεωρία, Μεθοδολογία και Εφαρμογή

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ως Απαιτούμενη Παρέμβαση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Θεωρία, Μεθοδολογία και Εφαρμογή.

Π.Ε.Πετράκης

Συνοδευτικό υλικό: 

Συγγραφέας

Παναγιώτης Ε. Πετράκης | Καθηγητής Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ τα έτη 1998-2002 και 2009-2020. Από το 2001 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.