Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις (Μέχρι το 2010)

Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις (Μέχρι το 2010)

Το βιβλίο αυτό "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (Μέχρι το 2010)" περιέχει μία ολοκληρωμένη προβληματική γύρω από την Ελληνική οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη.

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελληνική οικονομία μέχρι το 2010 εμβαθύνοντας, πολλές φορές με ανεπτυγμένο μεθοδολογικά τεχνικό τρόπο, στα επί μέρους (24) είκοσι τέσσερα κεφάλαια και το παράρτημα.

Αναπτύσσεται σε δύο μέρη: Στο Α΄ Μέρος παρουσιάζεται η διαδικασία της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης και οι βασικοί συντελεστές της. Στο Β΄ Μέρος παρουσιάζεται ο ρόλος των θεσμών στο οικονομικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, στο παράρτημα του βιβλίου παρουσιάζεται η εξέλιξη της κρίσης το 2010 και η ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 

 

Συγγραφέας

Παναγιώτης Ε. Πετράκης | Καθηγητής Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ τα έτη 1998-2002 και 2009-2020. Από το 2001 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.